Juhtmevaba pult

Külgpaani navigatsioon

Juhtmevaba pult

Varustus on saadav mudelitel MSPN, MSLN, MSKN-03, LSPN

Juhtmevaba lüliti
Juhtmevaba pult

Juhtmevaba pult on mõeldud lumesaha elektrilise hüdrojagaja juhtimiseks. Hüdrojagaja on vaja sahale paigaldada, kui sõidukil ei ole piisavalt hüdroväljavõtteid nt. lisatera- või külgnihutuse funktsioonide juhtimiseks.
Juhtmevaba puldi ühendus lumesaha hüdrojagajaga toimub raadioside teel.