EAS toetused

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt toetatud projektid

EAS toetab perioodil 02.10.2018 kuni 31.03.2020 Meireni arengutoetuse projekti.
Eesmärgiks on välja arendada uue põlvkonna efektiivseid ja keskkonnasäästlikuid teehooldusmasinaid, samuti uute mudelite arendus, et tõsta ettevõtte konkurentsivõimet. Arengutoetuse projekt saab tuge Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja toetuse summa on 86 240 EUR.
Projekti number: EU52750

EAS_EL ERF

EAS toetab perioodil 06.11.2018 kuni 30.06.2019 Meireni välismessitoetuse projekti.
Eesmärgiks on parendada ettevõtte tuge valdkondlikel messidel osalemiseks, et seeläbi tõsta ettevõtja rahvusvahelist konkurentsivõimet, laiendada kontaktvõrgustikku ja suurendada ekspordivõimekust. Välismessitoetuse projekt saab tuge Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja toetuse summa on 16 000 EUR.
Projekti number: EU52839

EL Euroopa Regionaalarengu Fond

EAS toetas perioodil 02.01.2017 kuni 30.06.2018 Meireni arengutoetuse projekti.
Eesmärgiks on parendada läbi innovaatiliste toodete talvise teehoolduse ja jäätmekäitluse kvaliteeti. Projekti elluviimise tulemusena tuuakse turule uue põlvkonna juhtimissüsteemi- ja lumesahkadega varustatud kaasaegsed teehooldusautod ning prügiveokid, mis on efektiivsemad ja keskkonnasäästlikumad. Arengutoetuse projekt saab tuge Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja toetuse summa on 98 812 EUR.
Projekti number: EU51090

EAS_EL ERF

EAS kaasrahastas tootmisettevõtete arendustoetuse programmi raames perioodil 08.10.2013 kuni 31.12.2016 Meireni Intelligentse lumesaha projekti.
Projekti raames valmis innovaatiline ja kaasaaegne teehooldusauto juhtimissüsteem.
Projekti number: EU46477

EAS