Meiren

Ny VDP2504 V-plog

Den nya VDP2504 V-plogen för SUV, små lastbilar och traktorer.
Ny vikplog VDP2504 för SUV
Viktiga fördelar med den nya VDP2504 snöplogen:

  • Ren vägyta – Våra patenterade polyuretanbladhållare anpassar sig efter underlagets ojämnheter och ger renast möjliga vägyta.
  • Tillförlitlighet – Snöplogen är utrustad med polyuretanbladhållare som smidigt löper över ett hinder som exempelvis brunnslock. Detta minskar skadorna och underhållskostnaderna för plogen.
  • Lågt ljud – Tack vare polyuretanbladhållarna fungerar plogen tyst, eftersom ljudet från stålskären inte överförs till plogkroppen.
  • Justerbar skärvinkel – Vinkeln på skären (i förhållande till marken) kan justeras. Vid användning av stålskär rekommenderar vi att du använder en 75° (aggressiv) eller 90 graders vinkel, med gummiskär används 100° (passiv) vinkel.
  • Lätt att använda – Snöplogen manövreras enkelt från hytten med hjälp av en joystick.
  • Ekonomiskt – Jämn och smidig gång över vägytan garanterar en effektivare snöröjning, vilket medger lägre salt- och bränsleförbrukning samt underhållskostnader.
  • Universella tillämpningar – Snöplogen är lämplig för SUV (med parallellogram), små lastbilar och traktorer.

Ny VDP2504 VDP snöplogen perfekt för snöröjning i städer Nytt lågvikt parallellogram
Justerbar skärvinkel Patenterade polyuretanbladhållare, som anpassar sig efter underlagets ojämnheter