Hörnskär

Sidebar

Utbytbara hörnskär

Hörnskär

Stelt fixerade hörnskär

Plogbladet kan vara utrustad med en utbytbara, stelt fixerade hörnskär som möjliggör att rengöra kantstenar och stödja plogen mot en kantsten. Hörnskärens kanter är försedda med runda profiler som garanterar smidig snöröjning från kantstenar.
Hörnskär är tillgängligt för diagonalplog modeller (MSPN och MSK).