Parallellogram med sidoförskjutningen

Sidebar

Parallellogram med sidoförskjutningen

Meiren patenterad parallellogram med sidoförskjutningen

Patenterad parallellogram

  • Arbetsbredd upp till 8,5 m –Ett helt unikt patenterat parallellogram gör det möjligt att flytta snöplogen i sidled och samtidigt lyfta upp hela plogen. Sidoförskjutningen ger föraren fler alternativ för manövrering av plogen. I kombination med Meirens 5,5 m sidovinge kan arbetsbredden nå ända upp till 8,5 meter.
  • Ekonomisk användning av skär – Lyftcylindern möjliggör att trycket på plogen minskas och höjs efter behov, vilket säkerställer en mycket ekonomisk användning av skär.
  • Mindre salt – Maximal avscanning av vägbanan och hydraulisk mekanism för extra skär garanterar renare vägyta även vid första plogning, vilket minimerar behovet av salt.