Meiren

Patent EE05771 B1

Sedan 15 juni 2016 Meiren Engineering äger patent nr EE 05771 B1 för stödramen av en plog.

Patent EE05771 B1 for parallelogram, the support frame of a snow plough.

Det nya patenterade dubbelriktade sidoförskjutningsbara parallellogram (kallas ”SIDESHIFT FUNKTION”) – jämfört med tidigare parallellogram, har det nya patenterade omställbara parallellogram tre olika funktioner: plogen kan sänkas / höjas, vridas vänster / höger, och sidoförskjutas till vänster / höger i förhållande till fordonsaxeln. Denna lösning gör det möjligt för föraren att manövrera bättre i rondeller, broar, busshållplatser, etc., där det är komplicerat att rensa snö.