Snöplogar

snabb- sök

Alla produkter

Välj produktkategori

Välj fordon

  • Snöplog LES04 LH för flygplats

    Meirens snöplog LES04 LH för flygplats har moddskär, vilket gör snöröjningen på flygplatsers start- och landningsbanor extra effektiv. Skärhållare av polyuretan borgar för ett jämnt marktryck och skyddar belysningen i start- och landningsbanor mot skador. Moddskäret med hydraulisk mekanism (LH), samlar effektivt ihop snörester.

  • Snöplog LESF04 för flygplats (vikbar)

    Flygplatsplogen LESF8904 är den största och kraftigaste plogen i Meirens utbud av snöplogar. Den 9 m breda plogen har ett plogblad med vridbara sidosektioner och en snabbkoppling. 29 st skärhållare med polyuretan infästning, borgar för en tyst och maximal kontakt mot underlaget. Smidig konstruktion och plogens vikt (2140 kg) minskar slitaget på dragfordon och gör det möjligt att hålla hög körhastighet på flygplatsens start- och landningsbanor.

  • W-snöplog VLES för hjullastare

    Vikplog VLES är för hjullastare konstruerad för röjning av större snömängder. Passar utmärkt för användning på parkeringsplatser, flygplatser och andra inhägnade områden utan uppstickande föremål. Snöplogens blad består av 4 sektioner: mittensektionerna kan vinklas 35° åt två håll, sidosektionerna är vridbara 90° framåt.