Snöplogar

snabb- sök

Alla produkter

Välj produktkategori

Välj fordon

 • Sidoförskjutningen, N-serier diagonalplogar MSPN

  Meiren presenterar sidoförskjutningen, N-serien diagonalplogar MSPN-04. Den nya N-serien snöplogar med patenterad parallellogram gör det möjligt att flytta plogen i sidled och samtidigt lyfta upp hela plogen. Sidoförskjutningen ger föraren fler alternativ för manövrering av plogen. Unik och patenterad skärhållare av polyuretan vid ett hinder byter skärhållarsektionen form och flyttar bakåt, så att plogen smidigt kan komma över hindret.

 • Snöplog MSP03- diagonalplog

  Snöplog MSP03 är diagonalplog utrustad med hydraulisk moddskär (LH) för effektiv plogning. Plogen är vridbar åt båda håll, har en robust och slitstark konstruktion bestående av stålram och plastdeflektor. Det tillförsäkrar ännu mer effektiv plogning vid mjuk och blöt snö.

 • Snöplog MSP04- Diagonalplog

  Meiren diagonalplogar MSP04 kombinerar de bästa egenskaperna hos diagonalplog MSP03. Diagonalplog MSP04, har en robust och slitstark konstruktion bestående av stålram och plastdeflektor, och plogen kan vridas i båda sidor. Plogens utmärkande egenskap är att patenterad skärhållare består av polyuretan vilket reducerar överföringen av vibrationer och minimera buller och bränsleförbrukningen.

 • Snöplog VTSP – vikplog för traktor

  Snöplogar VTSP är ledade vikplogar för traktor med plogblad som är delvis av plast. Dessa vikplogar passar utmärkt för snöröjning på stadsgator, trottoarer och parkeringar. Plogens skärhållare har fyra självstående sektioner som flyttar sig bakåt vid stöt mot ett hinder, vilket minskar stötens påverkan på plogen. Plogskärens skärvinkel och styvhet kan justeras för sig.

 • Snöplog VTSP3304–fjärilsplog för traktor/hjullastare

  Snöplog VTSP 3304 är ledade vikplog för traktor/hjullastare med plogblad som är delvis av plast. Plasten minskar vikten, ökar korrisionresistensen och förbättrar deformationszoonerna. Fördelen med denna konstruktion med förhöjda ytterkanter (1240mm), är att kastlängden på snön ökar. Dessa vikplogar passar utmärkt för snöröjning på stadsgator, trottoarer och parkeringsplatser etc.

 • Snöplog VTS – vikplog för traktorer

  VTS serie snöplog är tvåbladig traktorplog med förnyad och förstärkt konstruktion vars kvalitet och användarkomfort uppfyller de allra högsta kraven. Plogen är avsedd för montering på traktorer som passar för snöröjning på gång- och cykelvägar, parkeringsplatser och det mindre vägnätet. Skärhållare på VTS plogar är försedda med 2-sektions fjädermekanism som säkerhetsutlösning.

 • Snöplog TSK

  Snöplogen TSK med konisk form är främst avsedd för att bortföra snö på sidovägar och mindre byvägar. Justerbar stenutlösning bidrar till att på ett säkert sätt passera över hinder i vägytan och därmed minimeras skador på plogen. Utöver stålblad, som har justerbar skärvinkeln, kan även gummiskär användas.

 • Sidoförskjutningen, N-serier schaktblad TR

  Meiren har nu en ny produkt I sortimentet, schaktblad TRN med trippel funktion. Bakre snöblad är standard utrustad med hydraulisk sidoförskjutning och kan användas både på vinter och sommar. På vintern kan plogen användas för att öka arbetsbredden samt minimera höjden på snönvallarna genom att höja plogen och skära ner snövallen. Genom att montera isskär kan du rengöra vägarna från is med plogen.

 • Vikplog VDP2504 för SUV, små lastbilar och traktorer

  Den nya VDP2504 V-plogen för SUV, små lastbilar och traktorer. Tack vare sina unika "ljudreducerande" bladhållare är den nya VDP2504 snöplogen perfekt för snöröjning i städer, liksom för städning av parkeringsplatser, trottoarer och andra smala vägar.

 • Snöplog MSK – diagonalplog

  Snöplog MSK – diagonalplog är avsedd för användning i extremt snörika områden. Den här modellen förenar MSP plogarnas bästa konstruktionslösningar och funktionssäkra komponenter med en innovativ och högtkastande plogbladsprofil. Snöplogen kan beställas utrustrad med olika tillbehör, vilket ger dig möjlighet att hitta den bästa lösningen just för dig.

 • Snöplog KSM – sidovinge till lastbil

  Snöplog KSM är sidovinge till lastbil som har en enkel men en robust och slitstark konstruktion. Sidovingen kan användas såväl för utökning av arbetsbredd vid snöröjning som för snöröjning från vägkanter och trottoarer. Snöplogen kan höjas och sänkas även i utfällt läge. Både gummi- och stålskär kan användas på plogen. Gummiskär bör användas när vägkanterna fortfarande är mjuka.

 • Snöplog KSR – sidovinge till lastbil

  Snöplog KSR– sidovinge till lastbil är anpassad för fästen som används på den svenska marknaden. Den här produkten förenar välbeprövade och -fungerande ingenjörslösningar med nytt innovativt tänkande. Plogen kan användas på både tre- och fyraxlade lastbilar. Plogbladet är utrustat med en snöriktare vars kastriktning kan ändras enligt användarens önskemål.

 • Snöplog LES 8603 för flygplats

  Flygplatsplogen LES 8603 är den största och kraftigaste plogen i Meirens utbud av snöplogar. Den 9 m breda plogen har ett plogblad med vridbara sidosektioner och en snabbkoppling. 28 st skärhållare med polyuretan infästning, borgar för en tyst och maximal kontakt mot underlaget. Smidig konstruktion och plogens vikt (2365 kg) minskar slitaget på dragfordon och gör det möjligt att hålla hög körhastighet på flygplatsens start- och landningsbanor.

 • Snöplog LES03 för flygplats

  Meirens snöplog LES 03 för flygplats har moddskär, vilket gör snöröjningen på flygplatsers start- och landningsbanor extra effektiv. Skärhållare av polyuretan borgar för ett jämnt marktryck och skyddar belysningen i start- och landningsbanor mot skador. Moddskäret med hydraulisk mekanism (LH), samlar effektivt ihop snörester.

 • Snöplog VLES för hjullastare

  Vikplog VLES är för hjullastare konstruerad för röjning av större snömängder. Passar utmärkt för användning på parkeringsplatser, flygplatser och andra inhägnade områden utan uppstickande föremål. Snöplogens blad består av 4 sektioner: mittensektionerna kan vinklas 35° åt två håll, sidosektionerna är vridbara 90° framåt.

 • Snöskopa LK

  LK snöskopa är designad för transportera och forsla bort snö eller annat lättviktsmaterial.

 • Traktor snöplog TSP

  Snöplogen TSP är en kraftig och robust diagonalplog för traktorer och hjullastare. Passar framförallt för snöröjning på det mindre vägnätet och parkeringsplatser. Snöplogens skärhållare har fyra självstående sektioner som flyttar sig bakåt vid påkörning mot ett hinder, vilket minskar stötens påverkan på plogen. Plogskärens skärvinkel och styvhet kan justeras var för sig.

 • Traktor snöplog TSL

  Traktor snöplogen TSL är en plog med enkel konstruktion, vars kvalitet och användarkomfort uppfyller de allra högsta kraven. Snöplogen är avsedd för montering på mindre traktorer/kompaktlastare och passar för snöröjning på trottoarer, i parker och på det mindre vägnätet. Diagonalplogen är försedd med fjädermekanism som dämpar stötarna vid påkörning av hinder. Plogskärens vinkel kan regleras efter skären som används.

 • Snöplog LSP för Stadsväg

  LSP Stadsplogar är projekterade speciellt för snöröjning på stadsgator, där det ofta sticker upp hinder från vägbanan i form av gatubrunnar, trottoarkanter mm. Plogens skärhållare har fyra självstående fjädermekanismsektioner som ligger an med konstant tryck mot vägbanan, som flyttar sig bakåt vid påkörning mot ett hinder, vilket minskar stötens påverkan på plogen.

 • Hyvelblad AS2507

  Hyvelblad AS2507 är ett slitstarkt plogblad av stål för montering under lastbilen. Bladen kan användas året runt. På sommaren kan den användas för vägbygge och -underhåll, då det tillåter både utspridning av fyllnadsmassor och utjämning av markyta på grusvägar. På vintern kan det användas för olika åtgärder i samband med vinterunderhåll av vägar: Röjning av snö, slask och is samt räffling av snöyta.

 • Sidoförskjutningen, N-serier sopvals HT

  Meiren sopvals HT är en sopvals som är främst avsedd för sopning av det stora vägnätet men är även lämplig för renhållning av stadsgator. Som en innovativ lösning är Meiren sopvals i standardutförande är försedd med sidoförskjutning både åt vänster och höger. Sidoförskjutning och flytläget styrs hydrauliskt, sidolutning mekaniskt.

 • Hydraulhammare Vairam

  Hydraulhammare VAIRAM är avsedd för nedslagning av Sigma profil pålar (eller annan pålning). Passar för pålar med höjd upp till 2 m från marken. Kan även användas i asfalt och tjäle. Hammaren frontmonteras på en hjullastare med minst 1000 kg lyftkapacitet. Passar för användning på hårt och mjukt underlag utan vältrisk.