Meiren

Video: N-serier diagonalplog MSPN-04

Få fler fördelar med den nya N-serien snöplogar MSPN-04.
Unikt patenterad parallellogram gör det möjligt att flytta plogen i sidled och samtidigt lyfta upp hela plogen. Sidoförskjutningen ger föraren fler alternativ för manövrering av plogen. Korrekt användning av trycket på exstraskäret garanterar en extremt ren vägyta och ett mycket mindre slitage på skären.