EAS toetused

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt toetatud projektid

EAS toetab perioodil 02.01.2017 kuni 30.06.2018 Meireni arengutoetuse projekti.
Eesmärgiks on parendada läbi innovaatiliste toodete talvise teehoolduse ja jäätmekäitluse kvaliteeti. Projekti elluviimise tulemusena tuuakse turule uue põlvkonna juhtimissüsteemi- ja lumesahkadega varustatud kaasaegsed teehooldusautod ning prügiveokid, mis on efektiivsemad ja keskkonnasäästlikumad. Arengutoetuse projekt saab tuge Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja toetuse summa on 98 812 EUR.
Projekti number: EU51090
EAS_EL ERF

EAS kaasrahastas tootmisettevõtete arendustoetuse programmi raames perioodil 08.10.2013 kuni 31.12.2016 Meireni Intelligentse lumesaha projekti.
Projekti raames valmis innovaatiline ja kaasaaegne teehooldusauto juhtimissüsteem.
Projekti number: EU46477

EAS